Kwiecień w pasiece

Kwiecień w pasiece to okres dynamicznego rozwoju rodzin pszczelich, a dla nas pszczelarzy to początek intensywnych prac. Dowiedz się jakie prace należy przeprowadzić w kwietniu i na co zwrócić uwagę.

Główny przegląd wiosenny przypada najczęściej w kwietniu.

W kwietniu temperatura rośnie na tyle, że można śmiało przeprowadzić główny przegląd wiosenny. Zaglądam do ula jeśli temperatura wynosi powyżej 17 stopni C, jest słonecznie i w miarę bezwietrznie. Podczas prac przede wszystkim dokonuję:

  • oceny siły rodziny (notuję ilość zajmowanych ramek oraz ilość czerwiu)
  • sprawdzenia stanu zapasów (zarówno syropu jak i pierzgi)

Zwracam także uwagę na to czy w ulach nie ma wilgoci oraz śladów po nosemozie. Słabsze i z podejrzeniem choroby rodziny, łączę ze sobą (słabe ze słabymi, chore z chorymi). Wczesną wiosną rodziny bezproblemowo łączą się ze sobą w myśl zasady “wszystkie ręce na pokład”.
Rodzinom, którym brakuje żelaznego pokarmu, przekładam zapas z innych, gdzie jest go ponad średnią ilość. Dodatkowo mając na uwadze najbliższe prognozy pogody oraz stan zapasu w ulach, podejmuję decyzję o dokarmieniu rodzin syropem. Aby móc podkarmiać rodziny syropem, musimy mieć temperaturę powyżej 10 stopni C. Poniżej pszczoły nie będą w stanie pobrać i przerobić syropu.

Podczas przeglądu odbieram nieobsiadane ramki, które wychładzają gniazdo. Ramki zawierające pokarm przekładam za zatwór. Dobrze jak zatwór na 3/4 wysokości ma otwór, przez który w cieplejsze dni pszczoły będą mogły swobodnie przemieszczać się w celu przeniesienie pokarmu do gniazda zza zatworu. Całe gniazdu najczęściej aż do końca maja utrzymuję z dużą warstwą ocieplenia nad głowami rodzin pszczelich. Zapewnia to im doskonałe warunki cieplne do rozwoju i wychowy czerwiu.

Dynamiczny, kwietniowy rozwój rodzin pszczelich.

W kwietniu rodziny pszczele mają dynamiczny rozwój. Przyjmuje się, że od chwili złożenia jaja przez matkę pszczelą, potrzeba 40 dni do wykorzystania pszczoły na pożytkach. Innymi słowy rodzina pszczela z siłą na rzepak na początku maja musi rozpocząć swój intensywny rozwój na przełomie marca i kwietnia. Pszczelarz nie ma wpływu na pogodę, ale może poprowadzić rozwój rodziny poprzez zapewnienie pokarmu, ciepła i miejsca na czerwienie.

pszczoły wracające z łąki

Pod koniec kwietnia lub na początku maja, gdy temperatura normuje się na poziomie minimum kilkunastu stopni dokonuję odwrócenia ramek. Rodziny pszczele często mają czerw od południowej strony ramek i nie chcą przechodzić na całą długość. Silniejszym i średnim rodzinom przekładam wówczas ramki o 180 stopni. W efekcie rodziny pszczele zbliżając się do południa, wygryzają zapasy ku południowej stronie i zaczerwiają.
W miarę rozwoju rodzin pszczelich dodaję puste ramki do czerwienie, ale nie w środek tylko za ostatnią ramką z czerwiem. Wraz z zakwitnięciem agrestu, nadchodzi czas na uzupełnianie gniazd o węzę. Daje to miejsce na nowy czerw oraz łagodzi nastrój rojowy w maju.

Farrar dokonał badań wydajności miodowej na podstawie siły rodzin pszczelich. Według niego zachodzi zjawisko tzw. krzywej geometrycznej. Polega ono na tym, że jeśli 1 kg rodzina zbierze 5 kg miodu, to 2kg rodzina przyniesie nie 10kg lecz 14kg, a 4kg rodzina przyniesie 25 kg miodu. W silnej rodzinie pszczoły żyją dłużej. Są także silniejsze i zbierają większe ilości pyłku oraz nektaru.

Pszczoły znoszące nektar i pyłek w kwietniu
Na zdjęciu Pszczoły znoszące nektar i pyłek w kwietniu.

Polecam także artykuł o nietypowej pogodzie i rozwoju pszczół w kwietniu 2021

Pogoda i długość kwietniowych dni.

1 kwietnia słońce wschodzi o 6.09, a zachodzi o 19.11. Dzień trwa 13 godzin i 2 minuty.
15 kwietnia słońce wschodzi o 5.38, a zachodzi o 19.35. Dzień trwa 13 godzin i 57 minuty.
30 kwietnia słońce wschodzi o 5.06, a zachodzi o 20.01. Dzień trwa 14 godzin i 55 minuty.
Wschody i zachody słońca podane zostały dla Warszawy. dla mieszkańców wschodnich i zachodnich regionów Polski różnice te mogę wynosić do 30 minut.

Wszyscy znamy ludowe powiedzenie “kwiecień plecień poprzeplata, trochę zimy trochę lata”. Mimo, że pogoda jest zmienna, to kwiecień jest miesiącem wiosennym. Bardzo często bywają temperatury powyżej 20 stopni C. Równie często przyc